d02433b83d8a00f746fa276754fc243c;

Italijos automagistralės - Telepass/Viacard paslauga 

Viacard kortelės ir Telepass įrenginiai skirti važiavimui Italijos automagistralėmis apmokėti.

  • Viacard kortele mokama už važiavimą Italijos automagistralėmis. Kortelė nesusieta su transporto priemonės registracijos numeriu.Telepass įrenginys, atvirkščiai, priskirtas konkrečiai transporto priemonei pagal jos valstybinės registracijos numerį.
  • Telepass elektroninis įrenginys automatiškai registruoja įvažiavimą į automagistrales ir išvažiavimą iš jų nesustojant prie automatinio kelio užtvaro. 
  • Transporto įmonė moka už važiavimą pagal konsorciumo COLSEA išrašytas PVM sąskaitas faktūras su atidėtu mokėjimu.
  • Susipažinti su taikomomis nuolaidomis ir jų suteikimo sąlygomis galima Italijos vežėjų susivienijimo komunikatuose interneto svetainėje htpp://www.alboautotrasporto.it
  •  Pvz.: 2013 metais buvo teikiamos tokios nuolaidos:13% nuolaida buvo teikiama transporto įmonėms, sumokėjusioms už važiavimą automagistralėmis daugiau kaip 5 000 000 eurų; 10,83% nuolaida – įmonėms, sumokėjusioms už važiavimą nuo 2 500 001 iki 5 000 000 eurų; 8,67%nuolaida– sumokėjusioms nuo 1 200 001  iki 2 500 000 eurų; 6,50% nuolaida – sumokėjusioms nuo 400 001 iki 1 200 000 eurų ir 4,33% nuolaida – sumokėjusioms nuo 200 000 iki 400 000 eurų.
  • Šios nuolaidos buvo tikslinamos atsižvelgiant į automobilio euro klasę, taikant šį koeficientą: 3 euro klasė  x 1; 4 euro klasė x 2; 5 ir aukštesnė euro klasė  x 2,5. 
  • Kai kurios transporto įmonės, norinčios pasinaudoti nuolaidomis, neįstengtų laikytis maksimalių reikalavimų, todėl jos prisijungė prie konsorciumo, vienijančio daugiau kaip 3 000 įmonių, ir taip atitinka nuolaidoms gauti keliamus reikalavimus. Konsorciumą COLSEA įregistravo vežėjai, todėl jis jiems ir tarnauja.
  • Nuo 2013 metų 2 euro klasės automobiliams nuolaidos nebus taikomos. 0 ir 1 euro klasės automobiliams nuolaidos nebuvo taikomos ir anksčiau.
  • Atkreipiamas dėmesys į tai, kad nuolaidos gali būti suteikiamos tik vežėjams, turintiems licenciją vykdyti tarptautinį krovinių vežimą.
  • Nuolaidos pripažįstamos kartą per metus Italijos vyriausybės Finansų ministerijos nutarimu.